BM-BIKE บีเอ็มไบค์

ข้อมูลการชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชี

ธ.กรุงเทพ สาขาพระรามที่ 2
2 284 262 827 กัมพล พรหมบรรยง

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

กัมพล พรหมบรรยง

743-2-01523-4

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

กัมพล พรหมบรรยง

228-4-26282-7

( ออมทรัพย์ )